Program czyste powietrze – co warto wiedzieć

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkań w budynkach jednorodzinnych, które posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą.

W ramach programu przewidziane są dotacje na termomodernizację domu oraz wymianę źródeł ciepła. Dofinansowanie może wynieść do 66 000 zł dla podstawowego poziomu, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu, lub nawet do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo, program oferuje dofinansowanie audytu energetycznego w wysokości do 100% kosztów (maksymalnie 1,2 tys. zł), pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Skorzystaj z kalkulatora dotacji na stronie => https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Pomagamy w uzyskaniu dotacji na pompy ciepła, kotły gazowe, kotły zgazowujące drewno, na pellet oraz kotły elektryczne

Z przyjemnością przeprowadzimy Państwa przez cały proces termomodernizacji w Państwa domu. Pozostało nam jeszcze kilka kroków do wykonania, aby pomóc wam cieszyć się korzyściami płynącymi z ekologicznego, źródła energii.

Nasze doświadczenie w zakresie instalacji grzewczych i sanitarnych pozwoli nam profesjonalnie i skutecznie zrealizować Państwa projekt. Oto kilka kroków, które zostaną podjęte w chwili rozpoczęcia współpracy:

Krok 1 - Audyt

Bezpłatny audyt rachunków za energię

Krok 2 - Wycena

Sprawdź jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować

Krok 3 - Umowa

Podpisz umowę na najlepsze rozwiązanie dla Ciebie

Krok 4 - Wykonanie

Ciesz się wykonaną instalacją, na którą dodatkowo pozyskamy dla Ciebie dotację

Dofinansowanie program "Czyste Powietrze"

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy skierować go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwego dla regionu, w którym znajduje się nieruchomość objęta wnioskiem. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta, dostępny na stronie WFOŚiGW dla danego regionu lub za pośrednictwem serwisu https://www.gov.pl/.

Podczas składania wniosku online konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP. Wnioskodawca powinien załączyć wymagane dokumenty w formie elektronicznej.

W przypadku braku możliwości skorzystania z profilu zaufanego ePUAP lub posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału. Wraz z wnioskiem należy dołączyć wymagane załączniki w formie papierowej.

Reforma programu Czyste Powietrze

Ulgi podatkowe na termomodernizację

Od początku 2019 roku obowiązuje ustawa wprowadzająca ulgę podatkową na termomodernizację.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje:

  1. Ulepszenia, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania budynków mieszkalnych.
  2. Ulepszenia, które prowadzą do zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i ich źródłach, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących oszczędności energii określonych w przepisach prawa budowlanego lub podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
  3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
  4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi na termomodernizację mogą skorzystać podatnicy podatku PIT, którzy opłacają podatek według skali podatkowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Można odliczyć pełną kwotę wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 53 tys. zł.

Wydatki kwalifikujące się do ulgi muszą być udokumentowane fakturą, dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie być dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub oddziałów wojewódzkich.

Aby zadeklarować kwotę ulgi termomodernizacyjnej, należy umieścić ją w załączniku PIT/0 w części B podczas rozliczenia z fiskusem. Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, uwzględnia się kwotę wydatku wraz z tym podatkiem, chyba że podatek od towarów i usług został odliczony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Czas realizacji przedsięwzięcia objętego ulgą termomodernizacyjną nie może przekroczyć 3 lat. Jeśli dochód jest niższy niż poniesione wydatki, ulgę można odliczyć w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie można odliczyć zbiorczo wszystkich wydatków w jednym roku, ale można skorygować deklaracje za poprzednie lata.

Więcej informacji można znaleźć w „Poradniku Inwestora – Ulga Termomodernizacyjna” oraz na stronach Ministerstwa Finansów.

Program Czyste Powietrze